3.1.08

PL, Łódź, Al. Włókniarzy 156


tytuł / title: "Samotność w sieci" / "Loneliness in the net"

1 comment:

Rita said...

Świetne zdjęcie, nadawałoby się na okładkę pracy magisterskiej z socjologii nad konsumentem sieci supermarketów